CONFORMITATE PRODUSE ŞI GARANŢIE

Vânzător: Societatea SPĂLĂTORIA VERDE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, B-dul ŞTEFAN CEL MARE, Nr. 143, Județ Neamţ, având număr de ordine în Registrul Comerţului J27/1018/2017 şi cod unic de înregistrare fiscală 38215147

Prin prezentul certificat, Vânzătorul asigură, garantează si declară pe propria răspundere, ca produsele expediate la care se refera aceasta declarație sunt in conformitate cu standardele naționale si internaționale in domeniu.

 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE

INFORMAŢII GENERALE

Prezentare sobe de teracota portabile si domeniu de utilizare:

Teracotele premontate sau portabile din cahle de teracota, funcționând cu combustibil solid, sunt destinate uzului casnic, servind la încălzirea încăperilor. Prin construcție sunt aspectuoase si au proprietăți de încălzire foarte bune. Ștuțul de evacuare a gazelor arse poate fi plasat in spate sau in partea superioara a sobei si se conectează la un cos de zidărie. Sobele funcționează pe principiul arderii in adâncime, iar evacuarea gazelor de ardere este indirecta. Căldura este preluata de masa ceramica a sobei si se transmite prin radiație in încăpere. Cantitatea căldurii cedata încăperii se poate modifica prin alimentarea cu o cantitate mai mare sau mai mica de combustibil.

 

Condiţii de instalare sobe de teracota portabile:

 

Soba se poziționează astfel încât orice obiect din încăpere sa se afle la o distanta de minim 40 cm fata de pereții ei. Racordarea sobei remontate se face numai la cos de zidărie, prin intermediul unui burlan de diametrul ștuțului de racordare, respectiv 120 mm. Lungimea de legătura va fi de maxim 2 m, cu maxim 2 coturi. Îmbinarea burlanelor trebuie astfel făcută, încât ele sa intre succesiv unul in celălalt, in sensul evacuării gazelor de ardere.

 

Punerea in funcțiune a sobelor de teracota

Înainte de prima punere in funcțiune a sobei este necesar sa se verifice tirajul coșului. Acest lucru se poate realiza cu ajutorul unei lumânări aprinse in fata ușii deschise a focarului. Daca flacăra este atrasa puternic spre interiorul sobei, înseamnă ca tirajul este bun si soba se poate utiliza.  Daca tirajul este slab sau inexistent, focul NU se va aprinde si trebuie luate masuri pentru remedierea situaţiei: degajarea coșului, curățirea coșului si a canalelor de evacuare a gazelor de ardere. La prima punere in funcțiune, soba se alimentează cu jumătate din încărcătura normala, timp de 8 ore, pentru a se evita deteriorarea căptușelii interioare, printr-o uscare prea rapida. Pentru menţinerea temperaturii constante in spațiul de încălzit cu o cedare de căldura lenta,  durata arderii este de circa 4 ore .

NU se recomanda încărcarea sobei cu cantități mai mari de lemne si deșeuri de lemne decât cele indicate încărcătura normala 1.5 kg si suprasarcina 2.25 kg. Abaterile de 10% din cantitățile indicate Nu influenţează defavorabil funcționarea sobei.

 

Utilizarea si întreținerea sobelor de teracota

 

Pentru a se asigura o ardere completa si in bune condiţii, precum si pentru păstrarea curățeniei, trebuie respectate câteva indicații. La începutul fiecărei perioade de încălzire si după fiecare reparație, se va verifica tirajul coșului. Coșul se va curata la începutul fiecărei perioade de încălzire. Curățarea zilnica a focarului de cenușa si a cenușarului este necesara pentru asigurarea unui tiraj normal. Pârțile exterioare ale sobei se pot curata periodic cu o cârpa moale.  In cazul in care se racordează mai multe aparate de încălzit la acelaşi cos, se va avea in vedere ca distanta dintre racorduri sa fie de minim 0,5 m. 

Este strict interzisa folosirea sobei fără racordarea la cos, precum si obturarea circuitului de evacuare a gazelor de ardere. După ce soba a ajuns la temperatura de lucru, se micșorează cantitatea de lemne la încărcare, pentru a preveni supraîncălzirea. Se vor folosi lemne de foc uscate, lungime taiere 25-30 cm, grosime 8-12 cm. 

 

Caracteristici tehnice si constructive: Turn 6 Rânduri Dimensiuni gabarit: 

înălțime: 1630 mm – lățimea: 460 mm

adâncimea: 460 mm greutate 240 kg 

putere termica: 11.50kw, randament termic min 70%; – diametrul ștuțului 120 mm; – suprafața încălzita 15-20 mp, in funcţie de pierderile termice ale încăperii in care este amplasata. Instalarea sobei in încăperi mai mari decât cele recomandate de producător duce la scăderea randamentului acesteia si la posibilitatea supraîncălzirii, caz in care soba se deteriorează (chit de rosturi crăpat, placi acoperire crăpate, inclusiv elemente de teracota crăpate/fisurate, elemente de fonta curbate); 

durata medie de utilizare: 15 ani.

 

Transportul sobelor de teracota remontate:

 

Manipularea si transportarea se va face cu atenție, aparatele fiind executate din materiale diferite, respectiv metal si cahle de teracota. Ridicarea si manipularea se face cu utilaje si dispozitive speciale hidraulice, sau manual, cu cârlige, frânghii sau curele.

 

Garanția sobelor de teracota remontate

Sobele remontate se livrează împreună cu certificatul de garanție acordat de producător, precum si cu instrucțiuni de folosire.

 

Garanţia oferită pentru produsele comercializate de către societatea SPĂLĂTORIA VERDE SRL este garanţia de conformitate. Această este valabilă pentru o perioadă de 2 ani de la momentul achiziţionării/recepţionării produsului de către client.

 

Durata medie estimată de utilizare a sobei este de 15 ani.

Garanția oferită de vânzător se refera la eventualele defecte de materiale sau a posibilelor defecte apărute la fabricarea produsului.

 

PIERDEREA GARANŢIEI

Produsul pierde garanţia în următoarele cazuri:

  • Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, punere in functiune, exploatare si intretinere prevazute in setul de documente ce insoteste produsul;
  • Nerespectarea conditiilor de utilizare cuprinse in setul de instructiuni sau alt document asemanator, utilizarea produsului in alt scop decat cel destinat;
  • In cazul interventiilor de tip service, reparatiilor, a montarilor/demontarilor de subansamble de orice fel, efectuate de persoane neautorizate;
  • In cazul utilizarii unor surse de alimentare necorespunzătoare, ce au dus la deteriorarea produsului;
  • In cazul in care produsul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, utilizare gresita sau neglijenta;

 

Clientul declara pe propria răspundere ca soba cumpărata corespunde ca si putere spațiului in care aceasta va fi amplasata.

 

Am luat la cunoştinţă de instrucțiunile de folosire, declar ca am ales produsul in urma consultării ofertei furnizorului si acesta corespunde necesitaților mele. Îmi asum consecințele in cazul in care soba este subdimensionata cerințelor mele. 

 

Prin semnarea prezentei, cumpărătorul declară că a preluat marfa in perfecta stare.

Data: Semnătura:

VANZATOR:  SC SPALATORIA VERDE SRL         

Data:  

CUMPARATOR: (nume, semnătura)…………………………… ………………… 

Reparații efectuate in perioada de Garanție

 

NR

DATA PRIMIRII

DATA REPARATIEI

DESCRIERE REPARATIE

OBSERVATII